Názov združenia: Civita Center
Sídlo: Ružindolská 4, 917 01 Trnava
IČO: 42178649
email: postmaster@civitacenter.sk