K veľkým cieľom často vedie malá zmena

Poznatky behaviorálnej ekonómie sa dajú aplikovať aj vo verejnej či v štátnej sfére, napríklad pri efektívnejšom výbere daní alebo na zvýšenie angažovanosti voličov. Ako môže „malá a nenákladná zmena“ prinútiť …